ورود به سیستم
بروزرسانی
نام کاربری
رمزعبور
محیط اجرای سیستم
وضعیت نمایش

نام محصول: اتوماسیون جامع مالی اداری
محصولی از: شرکت حساب سازان پارسیان
خریدار: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان  
کد محصول: PH022891
تاریخ ساخت: 1399/06/05
شماره نسخه: 3.8.35.7
شماره نسخه فایل مدیریتی: 1551
© 2013. Hesabsazan Parsian.
Tel: 03116637113-17   Website: http://www.hesabsazanparsian.com/